Herroepingsrecht

Informatie voor klanten / consumenten

I. Bedrijf

Animus Medicus GmbH

vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder dhr. Wichard Lüdje

Johanna-Dachs-Str. 34, 93055 Regensburg

Handelsregister: Rechtbank Fürth, HRB 19261
Btw-identificatienummer: DE352533539

Telefoon: 015751702424

E-mail: info@animus-mediucs.de

II Annuleringsvoorwaarden

Als je als consument bestelt, heb je mogelijk recht op een herroepingsrecht in overeenstemming met een van de volgende instructies. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn.

herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen dertig dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Mr. Wichard Lüdje, Westliche Stadtmauerstraße 40, 91054 Erlangen) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Geschatte kosten zijn rond de € 10,- ten hoogste.”. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

speciale instructies

Tenzij anders vermeld, is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften of die vanwege hun aard niet geschikt zijn voor retournering

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.) 

– Aan (Animus Medicus GmbH, Westliche Stadtmauerstraße 40, 91054 Erlangen) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail:

– Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

III. sluiting van het contract

De producten en diensten die in de online shop worden aangeboden, zijn geen bindende aanbiedingen; het is eerder een verzoek aan de klant om een ​​bindend aanbod aan het bedrijf te doen. Door op de knop "TOEVOEGEN AAN WINKELWAGEN" te klikken die aan het artikel is toegewezen, kan de klant individuele artikelen selecteren om te kopen. Nadat de klant op de link "WANDELWAGEN" heeft geklikt, kan de klant de inhoud van het winkelwagentje, dwz de artikelen die hij voor de bestelling heeft geselecteerd, controleren op invoerfouten en deze wijzigen, en na het klikken op "GA NAAR AFREKENEN" meer informatie verstrekken over de bestelling. 

Alvorens de bestelling in te dienen, kunnen alle details opnieuw worden bekeken in een besteloverzicht en worden gewijzigd door op "...BEWERKEN" te klikken. Door op de knop "BESTEL MET BETALINGSVERPLICHTING" te klikken, legt de klant een bindende verklaring af van zijn contractuele aanbod.

Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling stuurt het bedrijf de ontvangstbevestiging van de bestelling per geautomatiseerde e-mail. Dit betekent niet dat de bestelling is geaccepteerd. Het bedrijf heeft het recht om het contractaanbod van de klant binnen vijf werkdagen na ontvangst van een orderbevestiging door de klant te accepteren. Anders is de klant niet meer gebonden aan zijn bestelling.

IV Opvragen en opslaan van de tekst van het contract

De klant kan de gegevens van zijn bestelling (contracttekst) na het indienen van zijn aangifte in de onlineshop opslaan of afdrukken. Hiervoor klikt de klant aan het einde van de bestelling op "Print orderbevestiging nu!". Daarnaast is de bestelling te volgen in het inloggedeelte van de geregistreerde klant onder "Bestellingen". [Bovendien kan hij deze informatie en de Algemene Voorwaarden opslaan en afdrukken door op "Afdrukken" of op het printerpictogram te klikken]. We slaan de tekst van het contract niet extra op.

V. Garantie: 

Volgens de wettelijke voorwaarden heeft u recht op een wettelijk recht op aansprakelijkheid voor gebreken van de door u gekochte goederen.

VI. contract taal

De contracttalen zijn Duits en Engels.

VII Voorbehoud van levering

Wij behouden ons het recht voor om iets anders te leveren dan het gekochte artikel als dit redelijk is voor de klant. Dit geldt bijvoorbeeld voor technische wijzigingen of wijzigingen in het gewicht die geen invloed hebben op de functionaliteit van het gekochte artikel, maar ook voor kleine wijzigingen in vorm en kleur van artikelen waarbij het ontwerp niet relevant is.

De totstandkoming van de overeenkomst vindt eveneens plaats onder het voorbehoud dat wij niet of slechts gedeeltelijk presteren in geval van onjuiste of ondeugdelijke levering door leveranciers. Dit geldt niet als wij verantwoordelijk zijn voor het niet zelf bezorgen. In het geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de dienst, zullen wij de klant onmiddellijk informeren; in geval van herroeping zal de vergoeding onmiddellijk aan de klant worden terugbetaald.

VIII. Geaccepteerde betalingsmethoden

Paypal, creditcard, Amazon Pay, Klarna Sofortüberweisung, Klarna aankoop op rekening, Google Pay

IX. arbitrageprocedure

De Europese Commissie onderhoudt een platform voor de buitengerechtelijke online beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers (OS-platform). U kunt het platform bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE Ons e-mailadres is info@anmimus-medicus.de.